??????-Kasper Hekmatyar

-????????????- (?????????waiwang???waiwang?????)